...วันนั้น...

posted on 20 Nov 2011 00:12 by clumsyz in Painting
 
                                                                   
 
 
 
text f. "กาลครั้งหนึ่ง ทุกสถานที่เคยมีความรัก" by: นิ้วกลม

edit @ 20 Nov 2011 15:28:28 by น.ส.ซุ่มซ่าม

Comment

Comment:

Tweet

ลืมไม่ได้
อย่างน้อยให้มันจางผ่านไปกับวันเวลา
ก็อาจจะพอไหว ^ ^Hot!

#1 By Bluezy* on 2011-11-21 09:13